Obec Stanča - zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
Erb obce Stanča

Povinne zverejňované dokumenty podľa zákona 546/2010 Z.z.


Prijaté faktúry

predchádzajúca strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | nasledujúca strana

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Suma Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa
201301 Aktualizácia web stránky 89.10 €
12. 04. 2013 Marián Boršody - ITEGON
Staničná 95/79, 076 16 Stanča
IČO: 46100008
0748914881 Telefón 25.32 €
s DPH
09. 04. 2013 Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
2117092598 Vodné 3/2013 248.88 €
s DPH
09. 04. 2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36570460
201350200 Tlačiareň OKI ES4161 a tonery 679.44 €
s DPH
04. 04. 2013 Ikaro s.r.o.
prevádzka Trebišov, Kukučínova 2596/4, 075 01, Trebišov
IČO: 3265644
7222776490 Plyn KD 216.00 €
s DPH
04. 04. 2013 Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
2852013 Vývoz TKO 120.85 €
04. 04. 2013 Združenie obcí pre separ. zber Zemplín n.o.
076 05 Cejkov
IČO: 31257526
130305 Práce a služby evid. majetku 39.46 €
s DPH
25. 03. 2013 SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, 075 01 Trebišov
IČO: 31697879
009-382267 2 ks regále do KD 47.98 €
s DPH
22. 03. 2013 Metro Cash & Carry Slovakia, s.r.o.
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
2412013 Vývoz TKO 127.82 €
18. 03. 2013 Združenie obcí pre separ. zber Zemplín n.o.
076 05 Cejkov
IČO: 31257526
7302321390 Telefón mobil 10.08 €
s DPH
14. 03. 2013 T-com
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
2116984116 Vodné 2/2013 242.23 €
s DPH
08. 03. 2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36570460
6747934952 Telefón 22.64 €
s DPH
07. 03. 2013 Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
1772013 Vývoz skla 25.14 €
07. 03. 2013 Združenie obcí pre separ. zber Zemplín n.o.
076 05 Cejkov
IČO: 31257526
0113027060 Jedálne kupóny 521.20 €
s DPH
06. 03. 2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava
IČO: 31396674
7302679124 Plyn KD 216.00 €
s DPH
04. 03. 2013 Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
90206305 Vývoz žúmp 40.00 €
s DPH
28. 02. 2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36570460
1282013 Vývoz plastov 25.14 €
21. 02. 2013 Združenie obcí pre separ. zber Zemplín n.o.
076 05 Cejkov
IČO: 31257526
1182013 Vývoz TKO 151.22 €
19. 02. 2013 Združenie obcí pre separ. zber Zemplín n.o.
076 05 Cejkov
IČO: 31257526
7301191385 Telefón mobil 10.08 €
s DPH
14. 02. 2013 T-com
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
802013 Vývoz papiera 25.14 €
14. 02. 2013 Združenie obcí pre separ. zber Zemplín n.o.
076 05 Cejkov
IČO: 31257526
1 Refundácia plynu za rok 2012 1451.00 €
08. 02. 2013 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Michala Archaniela
Hlavná 137, Stanča
IČO: 31314503
4692 2 ks regále do KD 47.98 €
s DPH
08. 02. 2013 Metro Cash & Carry Slovakia, s.r.o.
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
6746951716 Telefón 24.73 €
s DPH
07. 02. 2013 Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
2116881445 Faktúra za vodné a stočné 251.72 €
s DPH
07. 02. 2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36570460
10130009 Montáž, demontáž svietidiel 349.88 €
s DPH
07. 02. 2013 FEDEL s. r. o.
Lipová 75/8, 07613 Byšta
IČO: 45538026
201350073 Toner Lexmark 99.00 €
s DPH
06. 02. 2013 Ikaro s.r.o.
Okružná 32, 080 01 Prešov
IČO: 31656544
6056 Teplomer KD 9.52 €
s DPH
05. 02. 2013 Metro Cash & Carry Slovakia, s.r.o.
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
2131103193 Hudobné diela v OR 14.28 €
s DPH
05. 02. 2013 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3, 821 08 Bratislava - Ružinov
IČO: 00178454
009-371894 4 ks regále do KD 95.95 €
s DPH
05. 02. 2013 Metro Cash & Carry Slovakia, s.r.o.
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
7421124790 Faktúra za elektrinu 771.00 €
s DPH
04. 02. 2013 Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 36211222
7237723466 Plyn KD 19.1.-28.2.2013 216.00 €
s DPH
04. 02. 2013 Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
201307468 Čo má vedieť mzd. účt. 49.50 €
s DPH
04. 02. 2013 AJFA + AVIS, s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
IČO: 31602436
482013 Vývoz tko z 17.1. 172.14 €
29. 01. 2013 Združenie obcí pre separ. zber Zemplín n.o.
076 05 Cejkov
IČO: 31257526
7451032141 Vyúčtovacia faktúra 516.65 €
s DPH
28. 01. 2013 Slovenský plynárenský priemyse a.s.
Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
7416727902 Preplatok plyn 2012 118.40 €
s DPH
25. 01. 2013 Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
7287093502 Nedoplatok elekt. 2012 21.34 €
s DPH
19. 01. 2013 Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 36211222
5041204119 Fin. spravodaj 2012 11.30 €
s DPH
16. 01. 2013 Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1
IČO: 31592503
7300024371 Telefón mobil 10.08 €
s DPH
16. 01. 2013 T-com
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
130200109 Web stránka ročný poplatok 45.88 €
s DPH
16. 01. 2013 Exo technologies spol. s r.o.
Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa
IČO: 36485161
72013 10 ks kuka nádob 195.60 €
14. 01. 2013 Združenie obcí pre separ. zber Zemplín n.o.
076 05 Cejkov
IČO: 31257526
00078069 Internet č.1 1-3/2013 49.80 €
s DPH
14. 01. 2013 S-Team s.r.o.
Moyzesova 24, 040 01 Košice
IČO: 36204315
00077404 Internet č.2 1-3/2013 49.80 €
s DPH
14. 01. 2013 S-Team s.r.o.
Moyzesova 24, 040 01 Košice
IČO: 36204315
18573311 Obecné noviny 2013 52.00 €
s DPH
03. 01. 2013 Inprost s.r.o.
2116558061 Faktúra za vodné a stočné 353.28 €
s DPH
08. 11. 2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36570460
7475107140 Faktúra za elektrinu 791.00 €
s DPH
02. 11. 2012 Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 36211222
2116346070 Faktúra za vodné a stočné 384.65 €
s DPH
10. 09. 2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36570460
2116235707 Faktúra za vodné a stočné 447.85 €
s DPH
06. 08. 2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36570460
7457935442 Faktúra za elektrinu 791.00 €
s DPH
01. 08. 2012 Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 36211222
2116133298 Vodné a stočné 390.97 €
s DPH
09. 07. 2012 VVS a.s.Košice
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36570460
2012049 Overenie účtovnej závierky za rok 2011 384.00 €
s DPH
15. 06. 2012 ING. PAULÍNA BAŇACKÁ
Okružná 38, 076 13 Byšta
IČO: 35476621
120100439 Služby podľa zmluvy o používaní SW za rok 2012 352.80 €
s DPH
03. 05. 2012 Remek s.r.o.
Nálepkova 2, 949 01Nitra
IČO: 36535605
2280002266 Faktúra za elektrinu 791.00 €
s DPH
03. 05. 2012 Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 36211222
7203618129 Služby mobilnej siete 10.08 €
s DPH
12. 04. 2012 Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
2115818534 Vodné a stočné 232.74 €
s DPH
11. 04. 2012 VVS a.s.Košice
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36570460
1737050401 Služby pevnej siete 26.47 €
s DPH
11. 04. 2012 Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
120337 Dodaný SFW, práce a služby 38.16 €
s DPH
04. 04. 2012 SECOMP s.r.o. Trebišov
Kollárova 5, 075 01 Trebišov
IČO: 31697879
7252459156 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 184.00 €
s DPH
03. 04. 2012 Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
2012088 Publikácie 21.00 €
03. 04. 2012 Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Hlavná 68, 040 01 Košice
IČO: 31268650
12073 Čistenie kanalizácie ul. Brezová 126.00 €
29. 03. 2012 Czáboczky Ján
Hraničná 13/10, 076 33 Slovenské Nové Mesto
IČO: 44482477
2462012 Vývoz TKO dňa 16. 3. 2012 127.82 €
21. 03. 2012 Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.
076 05 Cejkov
IČO: 31257526
7202698935 Služby mobilnej siete 10.08 €
s DPH
16. 03. 2012 Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
2115714733 Vodné a stočné 189.16 €
s DPH
08. 03. 2012 VVS a.s.Košice
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36570460
7736056376 Služby pevnej siete 23.38 €
s DPH
07. 03. 2012 Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
7247428436 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 184.00 €
s DPH
02. 03. 2012 Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
1982012 Vývoz TKO dňa 24.2.2012 104.58 €
29. 02. 2012 Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.
076 05 Cejkov
IČO: 31257526
1442012 Vývoz plastov dňa 26.1.2012 25.14 €
21. 02. 2012 Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.
076 05 Cejkov
IČO: 31257526
22011 Nedoplatok plynu za rok 2011 524.55 €
21. 02. 2012 Cirk. zákl. škola sv. Archanjela Michala
Hlavná 137, 076 16 Stanča
7201493853 Faktúra za služby mobilnej siete 10.08 €
s DPH
16. 02. 2012 Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
120200171 Tovar podľa objednávky 2181.00 €
s DPH
15. 02. 2012 CORA - združenie fyzických osôb, Ing. Jozef Šifra
Traktorová 1, 058 01 Poprad 1
IČO: 14280205
009795 Kuchynský riad 63.71 €
s DPH
15. 02. 2012 Metro Cash & Carry Slovakia, s.r.o.
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
1282012 Vývoz TKO dňa 3.2.2012 101.09 €
14. 02. 2012 Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.
076 05 Cejkov
IČO: 31257526
1735059569 Faktúra za služby pevnej siete 27.43 €
s DPH
08. 02. 2012 Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
201201 Počítačové služby 69.12 €
08. 02. 2012 Marián Boršody - ITEGON
Staničná 95/79, 076 16 Stanča
IČO: 46100008
2115615735 FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ 239.96 €
s DPH
07. 02. 2012 VVS a.s.Košice
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36570460
0112015455 Jedálne kupóny 521.20 €
s DPH
03. 02. 2012 Le Cheque dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 BRATISLAVA
IČO: 31396674
7484920744 Faktúra za elektrinu 791.00 €
s DPH
03. 02. 2012 Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 36211222
7227409986 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 184.00 €
s DPH
02. 02. 2012 Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
20122840 Publikácie 49.00 €
s DPH
02. 02. 2012 AJFA+AVIS, s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 ŽILINA
IČO: 31602436
2121103252 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 14.28 €
s DPH
01. 02. 2012 SOZA
Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
IČO: 00178454
7445091155 Vyúčtovacia faktúra 746.26 €
s DPH
25. 01. 2012 Slovenský plynárenský priemyse a.s.
Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
60/2012 Vývoz skla dňa 4.1.2012 25.14 €
25. 01. 2012 Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.
076 05 Cejkov
IČO: 31257526
001 Zhotovenie mostíka 300.00 €
23. 01. 2012 Zdenko Giba
Hlavná 157/73, 076 16 Stanča
IČO: 41983033
00028524 IT WIFI 49.80 €
s DPH
19. 01. 2012 S-Team s.r.o.
Moyzesova 24, 040 01 Košice
IČO: 00689734
00028479 IT WIFI 49.80 €
s DPH
19. 01. 2012 S-Team s.r.o
Moyzesova 24, 040 01 Košice
IČO: 00689734
7200307914 Služby mobilnej siete 8.12 €
s DPH
19. 01. 2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
12Fvol093 Dodávka elektromateriálu a zrealizované elektromontážne práce 281.82 €
s DPH
18. 01. 2012 Elim Emil Janikov
ŠVERMOVA 2, 075 01 TREBIŠOV
IČO: 10796941
41/2012 Vývoz TKO dňa 13.1.2012 99.93 €
18. 01. 2012 Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.
076 05 Cejkov
IČO: 31257526
28/2012 Dodávka 120 I plastových kontajnerov 186.00 €
16. 01. 2012 Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.
076 05 Cejkov
IČO: 31257526
2128018005 Finančný spravodajca - predplatné 21.19 €
s DPH
16. 01. 2012 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1
IČO: 31592503
0004/001164 UPRATOVACÍ SET TWIST SYSTÉIM LEIE 39.95 €
s DPH
08. 01. 2012 Metro Cash & Carry Slovakia, s.r.o.
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
6010211 Čistenie jarkov v obci 1227.07 € 24. 11. 2011 Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov
2011072 Faktúra 445.38 € 28. 04. 2011 Danner, s.r.o.
354/2011 Vývoz plastov 25.14 € 26. 04. 2011 Združenie obcí pre separ. zber Zemplín n.o.
00021695 IT WIFI 49.80 € 20. 04. 2011 S-Team, s.r.o.
00021742 IT WIFI 49.80 € 20. 04. 2011 S-Team, s.r.o.
2114586148 Vodné a stočné 6.70 € 19. 04. 2011 VVS, a.s. Košice
2114586160 Vodné a stočné 8.00 € 19. 04. 2011 VVS, a.s. Košice
2114586171 Vodné a stočné 13.63 € 19. 04. 2011 VVS, a.s. Košice
2114586180 Vodné a stočné 13.69 € 19. 04. 2011 VVS, a.s. Košice
320/2011 Dodávka 120l plastových kontajnerov 111.60 € 08. 04. 2011 Združenie obcí pre separ. zber Zemplín, n.o.
314/2011 Vývoz TKO a kontajnerov 137.19 € 08. 04. 2011 Združenie obcí pre separ. zber Zemplín, n.o.
2114578497 Vodné a stočné 179.86 € 07. 04. 2011 VVS, a.s. Košice
1724971809 Faktúra za marec 2011 33.78 € 07. 04. 2011 Slovak Telekom, a.s.
0007/020615 Faktúra 17.84 € 07. 04. 2011 Metro Cash & Carry Slovakia, s.r.o.
7113784015 Dodávka zemného plynu 150.00 € 04. 04. 2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2432011 Vývoz TKO 93.18 € 14. 03. 2011 Združenie obcí pre separ. zber Zemplín, n.o.
8723957126 Faktúra za február 2011 38.53 € 09. 03. 2011 Slovak Telekom, a.s.
225/2011 Vývoz papiera 25.14 € 07. 03. 2011 Združenie obcí pre separ. zber Zemplín n.o.
0025526893 Vodné a stočné 179.02 € 07. 03. 2011 VVS, a.s.
7212013454 Dodávka zemného plynu 150.00 € 03. 03. 2011 Slovenský plynárenský priemysel
7411863897 Vyúčtovacia faktúra 3.98 € 28. 02. 2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2111104349 Autorská odmena 14.28 € 25. 02. 2011 SOZA
7401124485 Vyúčtovacia faktúra -209.47 € 23. 02. 2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1682011 Vývoz TKO a kontajnerov 104.93 € 21. 02. 2011 Združenie obcí pre separ. zber Zemplín n.o.
74126886603 Vyúčtovacia faktúra -28.70 € 18. 02. 2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1422011 Vývoz plastu 25.14 € 17. 02. 2011 Združenie obcí pre separ. zber Zemplín n.o.
1252011 Dodávka 1100l kontajnerov 448.80 € 17. 02. 2011 Združenie obcí pre separ. zber Zemplín n.o.
021090626 Faktúra 58.54 € 17. 02. 2011 Metro Cash & Carry Slovakia, s.r.o.
0111020835 - 260.93 € 16. 02. 2011 Le Cheque dejeuner, s.r.o.
47229395503 Faktúra za január 2011 33.35 € 09. 02. 2011 Slovak Telekom, a.s.
2114374968 Vodné a stočné 108.74 € 07. 02. 2011 VVS, a.s. Košice
024427 Faktúra 195.41 € 05. 02. 2011 Metro Cash & Carry Slovakia s.r.o.
74944804144 Faktúra za elektrinu 759.00 € 03. 02. 2011 Východoslovenská energetika, a.s.
7401122870 Vyúčtovacia faktúra 886.69 € 02. 02. 2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2011029 Publikácia 7.60 € 28. 01. 2011 RVC Košice
772011 Vývoz TKO 78.85 € 28. 01. 2011 Združenie obcí pre separ. zber Zemplín n.o.
472011 Vývoz skla 25.14 € 28. 01. 2011 Združenie obcí pre separ. zber Zemplín n.o.
90411 IT WIFI 49.80 € 24. 01. 2011 S-Team, s.r.o.
9041 IT WIFI 49.80 € 24. 01. 2011 S-Team, s.r.o.
1101102 Dodávka elektromateriálu a zrealizované práce 113.99 € 21. 01. 2011 Elim Emil Janikov
2010125 Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat 125.47 € 21. 01. 2011 Fa Hunter Igor Tomko Ing.
2028020340 Vyúčtovanie predplatného za rok 2010 1.23 € 20. 01. 2011 Poradca podnikateľa, s.r.o.
110200549 Hosting a doména stanca.sk 45.88 € 12. 01. 2011 Exo technologies spol. s r.o.
7237043357 Faktúra za elektrinu -81.72 € 11. 01. 2011 Východoslovenská energetika, a.s.
152011 Vývoz TKO 94.98 € 10. 01. 2011 Združenie obcí pre separ. zber Zemplín n.o.
7173570024 Dodávka zemného plynu 244.00 € 07. 01. 2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
20111989 Publikácie 48.00 € 07. 01. 2011 AJFA+AVIS, s.r.o.
7721828014 Faktúra za december 2011 20.34 € 07. 01. 2011 Slovak Telekom, a.s.
8650/23 Vývoz odpadu VKK 198.12 € . . FÚRA s.r.o.
SNP 77, 044 42 Rozhanovce
IČO: 36211451
230166 Ochrana pred požiarmi 3Q 99.00 € . . Ing. Vladimír Róth RV-SYSTÉM
Skladná 713/3, 076 31 Streda nad Bodrogom
IČO: 34876260
15211/23 Vrecia na KO 45ks 86.40 € . . FÚRA s.r.o.
SNP 77, 044 42 Rozhanovce
IČO: 36211451
15298/23 Harmonogram vývozu odpadu 45.00 € . . FÚRA s.r.o.
SNP 77, 044 42 Rozhanovce
IČO: 36211451
predchádzajúca strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | nasledujúca stranaSprávca obsahu: Obec Stanča, Hlavná 139/139, 076 16 Stanča, tel.: 056 / 679 86 14, fax.: 056 / 679 86 14, e-mail: obecstanca@centrum.sk
Technický prevádzkovateľ: Marián Boršody - ITEGON, borsody@itegon.sk
© 2024 Obec Stanča.