Obec Stanča - zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
Erb obce Stanča

Povinne zverejňované dokumenty podľa zákona 546/2010 Z.z.


Zmluvy

Dátum zverejnenia Číslo a predmet zmluvy Zmluvná cena Zmluvná strana Dátum podpisu
24. 05. 2022 Príkazná zmluva č. 2/2022 30.00 €
MUDr. Jela Machová, Stredná 2907/1, 075 01 Trebišov 24. 05. 2022
24. 05. 2022 Príkazná zmluva č. 1/2022 40.00 €
Mgr. Mária Starigazdová, Hlavná ulica 121/8, 072 62 Dvorianky 24. 05. 2022
19. 03. 2022 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci 33.00 €
mesačne
Ing. Vladimír Róth RV-SYSTÉM, Skladná 713/3, 07631 Streda nad Bodrogom, 18. 03. 2022
09. 03. 2022 Zmluva o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzkovaní pohrebiska -       ULTIMA TV, spol. s r. o. Komenského 73, 075 01 Trebišov 08. 03. 2022
03. 03. 2022 Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže -       Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 02. 03. 2022
23. 02. 2022 Príloha č.3, k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 11. 03. 2019 -       FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce 22. 02. 2022
29. 01. 2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení -       Gréckokatolícka eparchia Košice, Dominikánske námestie 2/A, P.O. Box G – 13, 043 43 Košice 28. 01. 2022
29. 12. 2021 Zmluva o dielo 20.00 €
mesačne
KB PROTECT s.r.o, Antona Bernoláka č.2, 071 01 Michalovce 28. 12. 2021
18. 12. 2021 Dohoda č. 21/45/012/69 uzatvorená podľa § 12 ods. 3, písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núd -       Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M. R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov 17. 12. 2021
18. 12. 2021 Dohoda č. 20/45/010/42 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi -       Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M. R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov 15. 12. 2021
09. 12. 2021 Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií 30.00 €
bez DPH za hod.
T-Agros s.r.o., Hlavná 193, 076 16 Úpor 08. 12. 2021
24. 10. 2021 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 202110590 -       Disig, a.s., so sídlom Záhradnícka 151, 821 08, IČO: 35975946, zápis v Obchodnom registri OS BA I, odd.: Sa, vložka č.: 3794/B, 22. 10. 2021
22. 09. 2021 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb č. 30/O/2021 540.00 €
bez DPH
UCTOAUDIT s.r.o., Okružná 40/38, 07613 Byšta 21. 09. 2021
28. 08. 2021 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenie 285.00 €
bez DPH
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 27. 08. 2021
15. 08. 2021 Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu -       Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 15. 08. 2021
29. 04. 2021 Zmluva o poskytovaní služieb /2 290.00 €
Obec Nižný Žipov, Hlavná ulica 177/5, 07617 Nižný Žipov 29. 04. 2021
07. 04. 2021 Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia č. 042/2021 275.00 €
bez DPH, mesačne
Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 04291 Košice 06. 04. 2021
30. 03. 2021 Zmluva o poskytovaní služieb 330.00 €
Obec Nižný Žipov, Hlavná ulica 177/5, 07617 Nižný Žipov 29. 03. 2021
17. 03. 2021 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke -       Slovenská republika - Štatistický úrad, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 16. 03. 2021
23. 02. 2021 Príloha č.2 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 11. 03. 2019 8.00 €
bez DPH
FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce 22. 02. 2021
18. 02. 2021 Zmluva č. 1/2021-D o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 3000.00 €
Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Stanča, Brezová ulica č.1/100, 076 16 Stanča 18. 02. 2021
22. 01. 2021 Zmluva o poskytovaní služieb 330.00 €
Obec Nižný Žipov, Hlavná ulica 177/5, 07617 Nižný Žipov 21. 01. 2021
22. 01. 2021 Dodatok 1/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu. -       FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce 21. 01. 2021
21. 12. 2020 č. O/2021/F/75 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov. -       ELEKOS, Párovská 44, 949 01 Nitra 20. 12. 2020
19. 12. 2020 Dohoda č. 20/45/010/74 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi -       Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M. R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov 18. 12. 2020
16. 12. 2020 Dohoda 20/45/012/40 o pomoci v hmotnej núdzi -       Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trebišove, M.R.Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov 16. 12. 2020
15. 12. 2020 1137/2020 Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku. 17500.00 €
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 14. 12. 2020
05. 12. 2020 Zmluva o výpožičke -       Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 04. 12. 2020
26. 10. 2020 Dodatok č.1 zo dňa 23. 10. 2020 k Poistnej zmluve č.: 2407546597 784.74 €
Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 23. 10. 2020
22. 10. 2020 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny -       Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 21. 10. 2020
08. 10. 2020 Dodatok 2/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi -       FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce 07. 10. 2020
30. 09. 2020 Dodatok z zmluve o poskytovaní verejných služieb. -       Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 29. 09. 2020
23. 09. 2020 31/O/2020 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 540.00 €
bez DPH
UCTOAUDIT s. r. o., Okružná 40/38, 07613 Byšta 22. 09. 2020
31. 08. 2020 Poistná zmluva č.:2407546597 234.91 €
Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 28. 08. 2020
30. 04. 2020 20/45/52A/78 Dohoda o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. -       Miroslav Gorol 30. 06. 2020
12. 05. 2020 Príloha č.3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100307975C/2020 -       Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice 11. 05. 2020
06. 05. 2020 Zmluva o dodávke plynu, č.9106675935 -       Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 06. 05. 2020
24. 03. 2020 Dohoda č.20/45/054/149 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest. 784.00 €
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M.R.Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov 23. 03. 2020
17. 03. 2020 Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 20.6.6.2016 2639.44 €
bez DPH
NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava 16. 03. 2020
05. 03. 2020 Kúpna zmluva č. 2/2020 N o o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 10000.00 €
Ing. Marián Kolesár 04. 03. 2020
28. 02. 2020 Kúpna zmluva č. 1/2020 N o o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 3680.00 €
Hančin Peter 28. 02. 2020
26. 02. 2020 Dodatok č.1/20 k zmluve o poskytovaní služieb 140.00 €
bez DPH
Fúra s.r.o., SNP77, 044 42 Rozhanovce 26. 02. 2020
22. 01. 2020 Dodatok č.1 k zmluve o dielo 26.40 €
s DPH
PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka č.2, 07101 Michalovce 22. 01. 2020
08. 01. 2020 Kúpna zmluva č. 2/2019-N 28000.00 €
Vladimír Vaško 08. 01. 2020
30. 12. 2019 Kúpna zmluva č. 1/2019-N 1300.00 €
Alexandra Hančinová 30. 12. 2019
22. 12. 2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 30.00 €
s DPH
Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 20. 12. 2019
13. 12. 2019 07/2019 Zluva o dielo 5760.00 €
s DPH
Dankaninová Drahoslava, Petrovce nad Laborcom 84, 071 01 Michalovce 13. 12. 2019
06. 11. 2019 ZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019. 11000.00 €
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 06. 11. 2019
06. 11. 2019 Poistka číslo: 6 824 96 2920 160.00 €
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Horná 82/25, 974 01 Banksá Bystrica 05. 11. 2019
31. 10. 2019 Zmluva o dielo č. 01/10/2019 24801.00 €
s DPH
NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné 30. 10. 2019
30. 10. 2019 PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 2/2019 25.00 €
Mgr. Mária Starigazdová 30. 10. 2019
30. 10. 2019 PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 1/2019 25.00 €
MUDr. Jela Muchová 30. 10. 2019
18. 10. 2019 Zmluva o dielo č. 2909; Dom smútku - stavebné úpravy 64980.00 €
s DPH
STAVOSERVIS spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov, Družstevná 195, 075 01 Plechotice 18. 10. 2019
10. 10. 2019 Mandátna zmluva č. 3/2019 600.00 €
s DPH
FOR PROJECT s. r. o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava 09. 10. 2019
09. 10. 2019 Mandátna zmluva č. 2/2019 600.00 €
s DPH
FOR PROJECT s. r. o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava 08. 10. 2019
05. 09. 2019 Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy č.24ZVS0000171069W -       Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 04. 09. 2019
13. 07. 2019 23/O/2019 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 540.00 €
bez DPH
UCTOAUDIT s. r. o., Okružná 40/38, 07613 Byšta 12. 07. 2019
03. 07. 2019 Mandátna zmluva č.1/02/2019 600.00 €
s DPH
Anna Olahova, Sládkovičova 1310/40, 07501 Trebišov 03. 07. 2019
24. 04. 2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.074KE220209 48903.61 €
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava 23. 04. 2019
27. 03. 2019 DOHODA č. 19/45/50J/l 1 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti -       Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M.R.Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov 26. 03. 2019
26. 03. 2019 DOHODA číslo 19/45/52A/98 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby -       Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M.R.Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov 25. 03. 2019
25. 03. 2019 Zmluva č. 1/2019-D o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 250.00 €
Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Stanča, Brezová ulica č.1/100, 076 16 Stanča 22. 03. 2019
13. 03. 2019 DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV -       NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava 13. 03. 2019
11. 03. 2019 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI TRIEDENÉHO ZBERU -       FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce 11. 03. 2019
01. 03. 2019 Mandátna zmluva 1/2019 1000.00 €
s DPH
FOR PROJECT s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava 01. 03. 2019
01. 02. 2019 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi -       FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 02, Rozhanovce 01. 02. 2019
03. 01. 2019 Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií. 20.00 €
za hod. bez DPH
T-Agros s.r.o, Hlavná 193, 07616 Úpor 03. 01. 2019
21. 12. 2018 PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 3/12/2018 200.00 €
Terézia Blanárová 21. 12. 2018
21. 12. 2018 Kúpna zmluva o predaji použitého vozidla č.: KZ307/18 3750.00 €
s DPH
FRANCE - TECH, spol. S r.o. Rozvojová 1, 040 11 Košice 19. 12. 2018
23. 10. 2018 36/0/2018, zmluva o poskytovaní audítorských služieb 500.00 €
bez DPH
UCTOAUDIT s. r. o., Okružná 40/38, 07613 Byšta 22. 10. 2018
26. 09. 2018 PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 3/2018 20.00 €
Mgr. Henrieta Demjanová 25. 09. 2018
19. 09. 2018 PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 2/2018 20.00 €
MUDr. Jela Machová 19. 09. 2018
11. 09. 2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb • balík služieb 15.00 €
s DPH
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 10. 09. 2018
05. 09. 2018 1/05/2018 Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru a odborného poradenstva. 840.00 €
s DPH
Anna Olahova, Sládkovičova 1310/40, 07501 Trebišov 05. 09. 2018
30. 08. 2018 24ZVS0000171069W. ZMLUVA 0 PRIPOJENÍ žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. -       Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 28. 08. 2018
30. 08. 2018 Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307975S/2018 -       Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 28. 08. 2018
26. 07. 2018 Zmluva č. 1/2018-D o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 1000.00 €
Rímskokatolícka farnosť Povýšenia Svätého Kríža, filiálka Stanča, Farská 217/14, Nižný Žipov, 076 17 25. 07. 2018
11. 07. 2018 Kúpna zmluva č. 1/2018-N o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 11500.00 €
Janka Jakabová 10. 07. 2018
25. 05. 2018 Príkazná zmluva č 1/2018 - ľudový spev 200.00 €
Ivana Janičková 25. 05. 2018
22. 05. 2018 Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 510030797SS/2018 -       Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice 22. 05. 2018
16. 05. 2018 Zmluva o dielo 20.00 €
s DPH
PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka č.2, 07101 Michalovce 16. 05. 2018
12. 05. 2018 072KE130I37. ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 67772.49 €
Poľnohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava 10. 05. 2018
21. 03. 2018 Zmluva č.:tz2018-03-15vs2, ZMLUVA O AKTUALIZÁCII PROGRAMOV, systémovej podpore a licenčná zmluva 78.00 €
s DPH
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 STUPAVA 21. 03. 2018
21. 02. 2018 ZMLUVA O DIELO, dodávka plastových výrobkov - okien 4136.17 €
s DPH
Viera Juhová - WINPLAST, Alexandra Dubčeka 4015/12, 07501 Trebišov 19. 02. 2018
06. 02. 2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - balík služieb 30.00 €
s DPH / mesačne
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava 02. 02. 2018
01. 12. 2017 Zmluva o dielo. Smernica pre vybavovanie sťažností obce Stanča 120.00 €
s DPH
MOAD, s.r.o., Jesenná 6, 040 01 Košice 30. 11. 2017
28. 11. 2017 Zmluva o dielo. Multifunkčné ihrisko v obci Stanča. 49406.23 €
s DPH
Športové stavby s.r.o., Nové Prúdy 2484/8, 911 01 Trenčín 28. 11. 2017
27. 11. 2017 Zmluva o dielo. Dom smútku - stavebné úpravy. 65700.56 €
s DPH
Stavoservis s.r.o. Trebišov, Družstevná 195, 07501 Plechotice 27. 11. 2017
20. 10. 2017 Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD Stanča 01 300.00 €
s DPH
MAPA Slovakia Digital, s. r. o. Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 18. 10. 2017
25. 08. 2017 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. Z20161412_Z - Rekonštrukcia chodníka na ul. Hlavnej -       EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice3 22. 08. 2017
28. 06. 2017 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 0739/3030/2017 400.00 €
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 27. 06. 2017
28. 06. 2017 Kúpna zmluva č. 0740/3030/2017 800.00 €
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 27. 06. 2017
26. 05. 2017 NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 1/2017 o prenájme pozemku 100.00 €
ročne
Janka Jakabová 24. 05. 2017
21. 03. 2017 164/5/2017/ZTV; kúpna zmluva o distribúcii pitnej vody -       Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice 20. 03. 2017
09. 03. 2017 Zmluva o dielo. Smernica pre verejné obstarávanie obce Stanča 150.00 €
s DPH
MOAD, s.r.o., Jesenná 6, 040 01 Košice 08. 03. 2017
30. 12. 2016 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a separovanom zbere -       Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n. o., Školská 331, 076 05 Cejkov 29. 12. 2016
13. 10. 2016 ZLP-2016-1031-miniiOCOM+, Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci -       DataCentrum elektronizáde územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Kýčerského 5,81105 Bratislava 11. 10. 2016
27. 09. 2016 33/0/2016, Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 350.00 €
bez DPH
UCTOAUDIT s. r. o., Okružná 40/38, 07613 Byšta 26. 09. 2016
25. 07. 2016 01/07/2016 Zmluva o dielo. Rekonštrukcia miestnych komunikácii k obecnému úradu Stanča. 15934.44 €
bez DPH
NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné 25. 07. 2016
21. 06. 2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov -       NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava 20. 06. 2016
05. 02. 2016 č Z20161412_Z, Zmluva o dielo, Rekonštrukcia chodníka na ul. Hlavnej 67772.49 €
s DPH
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice3 03. 02. 2016
09. 01. 2016 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy -       NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 82108 Bratislava 07. 01. 2016
30. 12. 2015 Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru 10698.00 €
s DPH
Ingreal Domus s.r.o., P. O. Hviezdoslava 56/98, 07901 Veľké Kapušany 28. 12. 2015
19. 11. 2015 37/2015 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 350.00 €
bez DPH
UCTOAUDIT s. r. o., Okružná 40/38, 07613 Byšta 18. 11. 2015
06. 10. 2015 2504, Zmluva o dielo, Dom smútku - stavebné úpravy 8209.79 €
s DPH
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov, 076 11 Plechotice 195 05. 10. 2015
06. 10. 2015 4907.5060051VBA, Zmluva o dielo - Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Stanča, návrh cestnej siete, protikorózne, ... 1100318.23 €
s DPH
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 05. 10. 2015
06. 10. 2015 20151005 Zmluva o dielo, Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 32794.32 €
s DPH
UNITRANS TREBIŠOV s.r.o., Hradišská 7, 075 01 Trebišov 05. 10. 2015
08. 07. 2015 Zmluva o dielo 070715-MST-1 830.00 €
bez DPH
Premier Consulting, spol. s r.o. Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno 07. 07. 2015
16. 02. 2015 023-6045580 Skupinové úrazové poistenie U12 27.00 €
s DPH
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Štefaničova 4, Bratislava 15. 02. 2015
13. 02. 2015 Dodatok č. 9 ku kúpnej zmluve č. 168/8/2006/Z TV -       Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 12. 02. 2015
03. 02. 2015 Zmluva o nájme pozemku 1.00 €
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stanča 01. 02. 2015
05. 01. 2015 023-6045582 Skupinové úrazové poistenie U12 27.00 €
s DPH
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Štefaničova 4, Bratislava 31. 12. 2014
16. 09. 2014 č. 30/O/2014 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 350.00 €
bez DPH
UCTOAUDIT s.r.o., Okružná 40/38, 07612 Byšta 16. 09. 2014
31. 07. 2014 023-6038924 Skupinové úrazové poistenie U12 37.50 €
s DPH
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Štefaničova 4, Bratislava 31. 07. 2014
22. 06. 2014 Zmluva o dielo, projektová dokumentáciá pre stavebné povolenie na stavbu:Zateplenie budovy Základnej školy a Materskej školy 1500.00 €
Ing. arch. Ing. Rastislav Lukáč, ul. Na sídlisku 328, 076 14 Michaľany 22. 06. 2014
15. 01. 2014 Dodatok č. 8 ku kúpnej zmluve č. 168/8/2006/Z TV -       Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 15. 01. 2014
25. 08. 2013 č. 28 /O/2313 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 350.00 €
UCTOAUDIT s. r. o., Okružná 40/38, 076 13 Byšta 22. 08. 2013
20. 03. 2013 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 01. 02. 2011 -       Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 18. 03. 2013
05. 03. 2013 Dodatok k zmluve o pripojení č. 020 2007 -       Miroslav Závodský - Miros, Hlavná 148/45, 076 17 Nižný Žipov 05. 03. 2013
01. 03. 2013 280213-1/Enviroline. Zmluva o dielo. Stanča - Kanalizácia a ČOV 2880.00 €
s DPH
Enviroline s.r.o., Františkánska 5, 040 01 Košice 28. 02. 2013
25. 01. 2013 Dodatok č. 7 ku kúpnej zmluve č. 168/8/2006/Z TV -       Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 25. 01. 2013
25. 11. 2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (TP5042105138911) - akcia -       Slovák Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 24. 11. 2012
25. 11. 2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (TP5042105138911) - zrušenie EF PDF -       Slovák Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 24. 11. 2012
08. 11. 2012 Kúpna zmluva - kúpa potravinársko-cukrárenských prepraviek 90.00 €
s DPH
Daniel Giba, Palariková 163/12, 075 01 Trebišov 07. 11. 2012
15. 10. 2012 č.:1983/4500/2012 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (kúpnej zmluvy) 500.00 €
s DPH
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 04291 Košice 12. 10. 2012
15. 10. 2012 č.:1982/4500/2012 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného bremena) 250.00 €
s DPH
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 04291 Košice 12. 10. 2012
22. 09. 2012 Zmluva o vykonaní umeleckej činnosti 150.00 €
s DPH
Anna Servická, Ďumbierska 9, 080 09 Prešov 22. 09. 2012
29. 05. 2012 Zmluva č. 20/O/2012 o poskytovaní audítorských služieb 384.00 €
s DPH
Ing. Paulína Baňacká, 076 13 Byšta 40 28. 05. 2012
22. 03. 2012 Zmluva č. 1/2012. O poskytnutí dotácie na opravu zvonov farského chrámu sv. archanjela Michala v Stanči. 600.00 €
s DPH
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stanča, Brezová 1/100, 076 16 Stanča 29. 02. 2012
23. 01. 2012 Dodatok č. 6 ku kúpnej zmluve č. 168/8/2006/ZTV -       Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 23. 01. 2012
30. 08. 2011 Kúpna zmluva - predaj motorového vodidla 5000.00 €
s DPH
Tibor Bodák, Sírnik 01. 08. 2011
24. 06. 2011 Zmluva o dielo. Rekonštrukcia obecného rozhlasu v Obci Stanča. 6659.00 €
s DPH
IN kom s. r. o., Košice 22. 06. 2011
30. 03. 2011 9104193105 Zmluva o dodávke plynu. -       Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 25. 03. 2011
02. 03. 2022 Darovacia zmluva uzavretá podľa § 11 ods. 7 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe maje -       Slovenská republika – Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 00. 00. 0000


Správca obsahu: Obec Stanča, Hlavná 139/139, 076 16 Stanča, tel.: 056 / 679 86 14, fax.: 056 / 679 86 14, e-mail: obecstanca@centrum.sk
Technický prevádzkovateľ: Marián Boršody - ITEGON, borsody@itegon.sk
© 2024 Obec Stanča.