Obec Stanča - zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
Erb obce Stanča

Povinne zverejňované dokumenty podľa zákona 546/2010 Z.z.


Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo a predmet objednávky Suma Dodávateľ Dátum objednania
16. 05. 2024 Objednávka 10/2024 Spracovanie projektovej dokumentácie a vizualizácie. 600.00 €
Ing. David Giba, Hlavná ulica č.157/73, 076 16 Stanča 15. 05. 2024
16. 05. 2024 Objednávka 9/2024 Obnova fasády kultúrneho domu. 2022.15 €
HousePro Plus, s.r.o., Hollého 46,083 01 Sabinov 15. 05. 2024
16. 04. 2024 Objednávka 8/2024 Žalúzie a siete 357.90 €
s DPH
Aries, s.r.o. Trebišov, Alexandra Dubčeka 4015/12,07501 Trebišov 15. 04. 2024
05. 04. 2024 Objednávka 7/2024 Betón 5m3 -       Danucem Slovakia a.s., Rohožnik 906 38, 076 01 Trebišov 04. 04. 2024
03. 03. 2024 Objednávka 6/2024. Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu "Modernizácia miestnych komunikácii v obci Stanča". 2880.00 €
s DPH
Drahomíra Dankaninová, Autorizovaný stavebný inžinier, Petrovce nad Laborcom 84, 071 01 Michalovce 01. 03. 2024
02. 03. 2024 Objednávka 5/2024. Výmena interiérových svietidiel v budove kultúrneho domu. -       Entoma s.r.o, Milhostov 162, 075 01 Trebišov 01. 03. 2024
20. 02. 2024 Objednávka 3/2024. Tovar v cenových ponukách -       DOMO interier s.r.o. Čermeľská 1067, Vranov nad Topľou, Prevádzka: Košická 2690, 075 01 Trebišov 19. 02. 2024
10. 02. 2024 Objednávka 2/2024. 1x plastová nádrž - žumpa s objemom 7,65 m3 1350.00 €
Ing. Juraj Čirip ZVARPLAST Hlavná ulica 347/11, 076 64 Zemplínska Teplica 09. 02. 2024
15. 02. 2024 Objednávka 1/2024. 10ks KUKA nádob 120 l. -       FURA s.r.o., SNP č.77, 044 42 Rozhanovce 14. 02. 2024
20. 07. 2023 Objednávka 2/2023. Úprava terénu. 1200.00 €
s DPH
Patrik Kačmarik - MPV Trans, Školská 85/23, Nižný Žipov 19. 07. 2023
07. 07. 2023 Objednávka 1/2023 Výkon činnosti stavebného dozoru a odborného poradenstva na stavbe. 1600.00 €
bez DPH
Ingreal Domus s.r.o., P.O.Hviezdoslava 56/98, 079 01 Veľké Kapušany 06. 07. 2023
07. 07. 2023 Objednávka 1/2023 Výkon činnosti stavebného dozoru a odborného poradenstva na stavbe: Zvyšovane energetickej účinnosti budovy Ob 1600.00 €
bez DPH
Ingreal Domus s.r.o., P.O.Hviezdoslava 56/98, 079 01 Veľké Kapušany 06. 07. 2023
30. 03. 2022 Objednávka 2/2022 Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie) elektrickej inštalácie a bleskozvodov 350.00 €
Marián Boršody - ITEGON, Staničná 95/79, 076 16 Stanča 29. 03. 2022
10. 02. 2022 Objednávka 1/2022, Program hosp. a soc. rovzoja, Komunitný plán soc. služieb, VZN o nakladaní s odpadom 650.00 €
spolu, bez DPH
RNDr. Radomír Babiak, PhD, Štúrová 230/117, 060 01 Spišská Stará Ves 10. 02. 2022
02. 12. 2021 Objednávka č. 15/2021, vypracovanie projektu malých inovácií pre nadáciu VSE 150.00 €
s DPH
Alphabet partner s.r.o., Strojárenská 11/C, Košice Staré mesto, 040 01 02. 12. 2021
28. 09. 2021 Objednávka 14/2021, objednávka betón triedy C30/37 -       Armstav, s.r.o., Sadovský 3986, 07601 Trebišov 27. 09. 2021
12. 09. 2021 Objednávka 13/2021, objednávka 8ks Kuka nádob -       Fúra s.r.o., SNP č.77, 044 42 Rozhanovce 10. 09. 2021
16. 08. 2021 Objednávka 12/2021 Výkop ryhy bagrom 20.00 €
bez DPH za hod.
Patrik Kačmarik - MPV Trans, Školská 85/23, Nižný Žipov 10. 08. 2021
15. 08. 2021 Objednávka 11/2021 Pretláčanie pod cestu -       Peter Vasiľ - VASVRTY, Horovská ulica č.534/39, 07622 Vojčice 13. 08. 2021
11. 06. 2021 Objednávka 10/2021 Práce s minibagrom pri úprave terénu 24.00 €
s DPH za hod.
Patrik Kačmarik - MPV Trans, Školská 85/23, Nižný Žipov 06. 06. 2021
10. 03. 2021 Objednávka 7/2021 PD Prestavba rodinného domu 1980.00 €
s DPH
Helena Terpáková - HELAPRO, L. Sáru 2361/3, 07501 Trebišov 10. 03. 2021
10. 03. 2021 Objednávka 6/2021 PD Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Obec Stanča 1080.00 €
s DPH
EL PRO KAN s.r.o, M.R.Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou 10. 03. 2021
10. 03. 2021 Objednávka 5/2021, identifikácia azbestu -       ALS Slovakia, s.r.o., Mokráň záhon 4, 82104 Bratislava 10. 03. 2021
19. 03. 2021 Objednávka 4/2021, oprava motorového vodidla -       EDUARD VERNUS, Za Humnom 93/50, 07616 Zemplínska Nová Ves - Úpor 19. 02. 2021
19. 02. 2021 Objednávka 3/2021, Spracovanie geometrického plánu 600.00 €
Eli-Geo, s.r.o., Magura, Lučkovce 24, 072 03 19. 02. 2021
22. 01. 2021 Objednávka 2/2021, Spracovanie žiadosti o poskytnutie podpory 360.00 €
s DPH
Ing. Alena Suchá - ASEKO, Staničná ulica 143/34, 07615 Veľaty 22. 01. 2021
22. 01. 2021 Objednávka 1/2021, strava -       Spoločnosť SD Gastro, s.r.o., M.R.Štefánika č. 2389, 075 01 Trebišov 22. 01. 2021
16. 11. 2020 Objednávka č. 5/2020, Frézovanie náletových drevín 0.14 €
s DPH za m2
Patrik Kačmarik - MPV Trans, Školská 85/23 Nižný žipov 12. 11. 2020
23. 10. 2020 Objednávka č. 4/2020, 1ks zostava detského ihriska, 2ks masívny kolotoč s dopravou a montážou 13483.00 €
s DPH
Lefay s.r.o., Rybná 716/24 Staré Město, 110 00 Praha 1 23. 10. 2020
12. 07. 2020 Objendávka č.3/2020, Odstránenie stavby rodinného domu 40.00 €
s DPH
H&H Finance, s.r.o., Hlavná 13/89, 07615 Hrčeľ 10. 07. 2020
12. 07. 2020 Objednávka č.2/2020, objednávka 10ks Kuka nádob -       Fúra s.r.o., SNP č.77, 044 42 Rozhanovce 10. 07. 2020
16. 04. 2020 Objednávka č.1/2020, objednávka tovaru 3524.46 €
s DPH
AlfaGreen s.r.o., Zvončeková 8, 078 01 Sečovce 15. 04. 2020


Správca obsahu: Obec Stanča, Hlavná 139/139, 076 16 Stanča, tel.: 056 / 679 86 14, fax.: 056 / 679 86 14, e-mail: obecstanca@centrum.sk
Technický prevádzkovateľ: Marián Boršody - ITEGON, borsody@itegon.sk
© 2024 Obec Stanča.